Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMušková, Eva
dc.contributor.authorHavlová, Zuzana
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:39:28Z-
dc.date.available2011-06-13cs
dc.date.available2013-06-19T06:39:28Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-19
dc.identifier45480
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5460
dc.description.abstractDámský spolek Ludmila byl charitativní organizace pomáhající chudým lidem, především dětem a později starým vdovám v Rokycanech. Spolek byl založen v roce 1870. Členkou se mohla stat každá žena, ovšem musela platit členské příspěvky. Dámský spolek Ludmila ukončil činnost roku 1944 kvůli špatné finanční situaci a ztrátě několika důležitých členek.Tato bakalářská práce charakterizuje jeho vznik, činnost a celkový přínos.cs
dc.format46 s. (67 699 zn.), 23 s.přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspolekcs
dc.subjectLudmilacs
dc.subjectRokycanycs
dc.subjectcharitacs
dc.subjectfeminismuscs
dc.subjectemancipacecs
dc.titleDámský spolek Ludmila v Rokycanechcs
dc.title.alternativeLadies guild Ludmila in Rokycanyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra historiecs
dc.thesis.degree-programHistorická studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedLadies guild Ludmila was charitable association which helped poor people, especially pupils and later old widows in Rokycany. The guild was established in 1870. Every woman could become a member, but she had to pay charges. Ladies guild Ludmila finished its activity in 1944 because of bad financial conditions and loosing several important members. The thesis explains how the guild was established, its activities and importance.en
dc.subject.translatedguilden
dc.subject.translatedLudmilaen
dc.subject.translatedRokycanyen
dc.subject.translatedcharityen
dc.subject.translatedfeminismen
dc.subject.translatedemancipationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havlova-BAK.pdfPlný text práce7,38 MBAdobe PDFView/Open
Havlova V.pdfPosudek vedoucího práce276,02 kBAdobe PDFView/Open
Havlova o.pdfPosudek oponenta práce720,73 kBAdobe PDFView/Open
Havlova P.pdfPrůběh obhajoby práce19,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.