Název: Historie obce Javorná
Další názvy: History of Javorná
Autoři: Jonáš, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5464
Klíčová slova: Javorná;historie;19. a 20. století;Vilém Kudrlička;místní obyvatelstvo;politické spolky
Klíčová slova v dalším jazyce: Javorná;history;19th and 20th century;Vilém Kudrlička;local population;political alliances
Abstrakt: Tato práce má za úkol zmapovat dějiny šumavské obce Javorná především v 19. a 20. století. Čtenář zde také nalezne mnoho informací o sklárnách, které stávaly na katastrálním území Javorné nebo v blízkém okolí. Práce se snaží také zaměřit na všední život místních obyvatel. Ať již jde o zemedělství, dopravu nebo školství. Právě místním školám je zde věnována také velká pozornost. Na území Javorné a v jejím okolí se jich v průběhu dějin nacházelo hned několik. Jako poslední kapitola je zde exkurs po okolní přírodě na Javorné. Ať už se jedná o řeky, potoky nebo například zimní teploty, které velmi ovlivňovaly život místních obyvatel. V této práci je čerpáno převážně z děl Ing. Viléma Kudrličky a místních kronik, které se zachovaly.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation´s goal is to chart the history of the Sumava´s village Javorna mostly in 19. and 20. century. A reader can also find here plenty of information about glassworks, which used to be on Javorna´s land register or in surrounding area. This dissertation is trying to focus also on everyday´s life of local population. Whether it is about agriculture, transportation, or education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub Jonas - Historie obce Javorna.pdfPlný text práce7,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonas V.pdfPosudek vedoucího práce173,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonas O.pdfPosudek oponenta práce159,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonas P.pdfPrůběh obhajoby práce22,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.