Název: Akce B - Postup a propaganda proti banderovským "sotním" v ČSR v letech 1946-1947 se zaměřením na Západní Čechy. Případ sotni Chromenko.
Další názvy: Action B - Procedure and propaganda against banderas group in Czechoslovakia in 1946-1947 focusing on Western Bohemia. Case group Chromenko.
Autoři: Kouba, Adam
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5466
Klíčová slova: Stepan Bandera;banderovci;Chromenko;Akce B;Československo 1946-1947
Klíčová slova v dalším jazyce: Stepan Bandera;banderivtsi;Chromenko;Action B;Czechoslovakia 1946-1947
Abstrakt: Práce se zabývá strukturou, složením a historií jednotek banderovců - členů Ukrajinské povstalecké armády, kteří usilovali o samostatný stát. V letech 1946 - 1947 se snažila část z nich projít přes tehdejší Československo do americké okupační zóny v Německu, což naše vláda považovala za narušení hranic.Těžiště bojů leželo na východním Slovensku, přesto řada banderovců proklouzla. Zachycení situace, s jakou se k tomuto nebezpečí stavělo české obyvatelstvo, zejména na západě Čech, je také cílem této práce společně s vykreslením postupu nejúspěšnější jednotky - Chromenkovy sotni.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the structure, composition and history units Nationalists - Ukrainian Insurgent Army members who demanded a separate state. In the years 1946 - 1947 tried some of them pass through Czechoslovakia to the American occupation zone in Germany, which our government has deemed disruption boundary.Center fighting lay on the eastern Slovak, but many Nationalists slipped. Capturing the situation with which to build this danger the Czech population, especially in western Bohemia, is also the objective of this work, which draws together the most successful process units - Chromenko´s company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koubaa_bakalarska prace.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kouba V.pdfPosudek vedoucího práce178,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kouba O.pdfPosudek oponenta práce51,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kouba.pdfPrůběh obhajoby práce27,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5466

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.