Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBreitfelder, Miroslav
dc.contributor.authorKouba, Adam
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-06-19T06:39:29Z
dc.date.available2011-06-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:39:29Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-09
dc.identifier45645
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5466
dc.description.abstractPráce se zabývá strukturou, složením a historií jednotek banderovců - členů Ukrajinské povstalecké armády, kteří usilovali o samostatný stát. V letech 1946 - 1947 se snažila část z nich projít přes tehdejší Československo do americké okupační zóny v Německu, což naše vláda považovala za narušení hranic.Těžiště bojů leželo na východním Slovensku, přesto řada banderovců proklouzla. Zachycení situace, s jakou se k tomuto nebezpečí stavělo české obyvatelstvo, zejména na západě Čech, je také cílem této práce společně s vykreslením postupu nejúspěšnější jednotky - Chromenkovy sotni.cs
dc.format40 s., 9 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectStepan Banderacs
dc.subjectbanderovcics
dc.subjectChromenkocs
dc.subjectAkce Bcs
dc.subjectČeskoslovensko 1946-1947cs
dc.titleAkce B - Postup a propaganda proti banderovským "sotním" v ČSR v letech 1946-1947 se zaměřením na Západní Čechy. Případ sotni Chromenko.cs
dc.title.alternativeAction B - Procedure and propaganda against banderas group in Czechoslovakia in 1946-1947 focusing on Western Bohemia. Case group Chromenko.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra historiecs
dc.thesis.degree-programHistorická studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the structure, composition and history units Nationalists - Ukrainian Insurgent Army members who demanded a separate state. In the years 1946 - 1947 tried some of them pass through Czechoslovakia to the American occupation zone in Germany, which our government has deemed disruption boundary.Center fighting lay on the eastern Slovak, but many Nationalists slipped. Capturing the situation with which to build this danger the Czech population, especially in western Bohemia, is also the objective of this work, which draws together the most successful process units - Chromenko´s company.en
dc.subject.translatedStepan Banderaen
dc.subject.translatedbanderivtsien
dc.subject.translatedChromenkoen
dc.subject.translatedAction Ben
dc.subject.translatedCzechoslovakia 1946-1947en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koubaa_bakalarska prace.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
Kouba V.pdfPosudek vedoucího práce178,69 kBAdobe PDFView/Open
Kouba O.pdfPosudek oponenta práce51,87 kBAdobe PDFView/Open
Kouba.pdfPrůběh obhajoby práce27,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.