Název: Úmrtí kněžny Eleonory Windischgrätz v revolučním roce 1848 v Praze
Další názvy: Funeral ceremony of Marie Eleonor Windischgrätz
Autoři: Rubášová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5468
Klíčová slova: Marie Eleonora Windischgrätz;závěť;rodinná hrobka;Tachov;Kladruby;dědictví
Klíčová slova v dalším jazyce: Marie Eleonora Windischgrätz;testament;family burial chamber;Tachov;Kladruby;inheritance
Abstrakt: Práce se zabývá především pohřbem kněžny Marie Eleonory, zesnulé během revoluce v Praze roku 1848. Podrobně líčí přípravy i samotný průběh pohřbu v Tachově. Okrajově popisuje také vybudování nové rodové hrobky Windischgrätzů v Kladrubech a s tím související přenesení ostatků členů tohoto rodu z Tachova do Kladrub. Dále se věnuje rozboru závěti po zemřelé kněžně Eleonoře a následnému rozdělení dědictví mezi pozůstalé.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused mainly on the funeral of princess Marie Eleonor deceased during the revolution in Prague in 1848. It describes in details the arrangement and the burial itself, which was held in Tachov. The thesis marginally descripes also the foundation of new family grave of the Windischgrätz family in Kladruby and in connection with it the transfer of remains of members of this family from Tachov to Kladruby. The thesis also analyses princess Eleonor's testament and further distribution of the inheritance between the survivors of her.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Posledni rozlouceni s kneznou Marii Eleonorou Windischgratz, Simona Rubasova.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rubasova V.pdfPosudek vedoucího práce213,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rubasova O.pdfPosudek oponenta práce102,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rubasova.pdfPrůběh obhajoby práce18,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.