Název: Stříbrné a uranové hornictví na Příbramsku
Další názvy: Silver and uranium mines in Příbram
Autoři: Skalová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5471
Klíčová slova: stříbrné hornictví;uranové hornictví;tábory nucené práce;Příbram;Kutná Hora;Jáchymov
Klíčová slova v dalším jazyce: silver mining;uranium mining;forced labor camps;Příbram;Kutná Hora;Jáchymov
Abstrakt: Práce se zabývá počátky, rozvojem a postupným úpadkem dolování na Příbramsku. První část práce je zaměřena na dolování stříbrné rudy, která se zde těžila od 14. století do roku 1978. Druhá část pojednává o dolování uranové rudy, která byla na Příbramsku těžena od roku 1978 do 1991.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the origins, development and the gradual decline of mining in Pribram. The first part is focused on the mining of silver ore which is mined here since the 14th century to 1978. The second part deals with the mining of uranium ore that was mined in Pribram since 1978 to 1991
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stribrne a uranove hornictvi na Pribramsku.pdfPlný text práce11,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova V.pdfPosudek vedoucího práce77,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova O.pdfPosudek oponenta práce48,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova P.pdfPrůběh obhajoby práce21,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5471

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.