Název: Historie mlynářství v Horažďovicích
Další názvy: History of a mill-trade in Horažďovice
Autoři: Škudrnová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5473
Klíčová slova: mlýn;mlynáři;mlynářství;Horažďovice;řeka Otava;Podbranský mlýn;Podmezský mlýn;Mrskoš
Klíčová slova v dalším jazyce: mills;millers;mill-trade;Horažďovice;river Otava;Podbranský mill;Podmezský mill;Mrskoš
Abstrakt: Dějiny města Horažďovice jsou velmi úzce spjaty s osudy mlýnů, které vyrůstaly na řece Otavě a mlýnské náhonu již od 14. století. Výhodná poloha na středním toku řeky utvářela příznivé podmínky k výstavbě mlýnů, které využívaly vodní pohon nejen ke zpracování obilí, ale pracovaly též jako valchy, pily či brusírny. Mlynářství zde přetrvalo až do současnosti. Připomínkou je potravinářský průmysl zastoupený v poměrně malém městě ještě dnes hned dvěma mlýny. Tato práce si za svůj cíl klade zmapování nejstaršího období mlynářství v Horažďovicích, pokouší se jednotlivé mlýny lokalizovat a upozorňuje na komplikace spojené s proměnou jejich názvů. Dále na příkladu dějin mlýna Podbranského a Podmezského v 17. století, jediných dvou mlýnů, které zůstaly v držení obce, ilustruje dopad třicetileté války na horažďovické mlynářství.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the history of mill-trade in Horažďovice. It is based on the thorough research of the sources and its main goal is completed the history of the town Horažďovice with the historical development of its mills and corrected many fables which have been said about them. The study is divided into three main parts. The first of them tries to describe the genesis of the first mills on the river Otava and the mill way and it re-enacts its stories till the end of the 16th century. The second part deals with the impact of the Thirty-year-old war on the work in the town's mills, especcially on the work in Podbranský and Podmezský mill, and it brings the perspective on the history of this two mills in the 17th century.The special part is attended to an issue of the mill names' variability. The research of the changeable mill names should be the first step to study the history of the mill-trade in the area where several mills were working at the same time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarskaPraceSkudrnova.pdfPlný text práce30,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skudrnova V.pdfPosudek vedoucího práce278,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skudrnova O.pdfPosudek oponenta práce297,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skudrnova P.pdfPrůběh obhajoby práce22,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5473

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.