Title: Změny v názvech plzeňských ulic a náměstí v průběhu novodobých dějin a jejich historická podmíněnost
Other Titles: Changes in names of streets and squares of Pilsen in the modern history and historical compliance
Authors: Fořt, Jiří
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5476
Keywords: názvy ulic;veřejná prostranství;pomístní pojmenování;slavné osobnosti;komunistický režim
Keywords in different language: names of streets;public places;local names;famous people;communist regime
Abstract: Vznik nejstarších pojmenování plzeňských ulic sahá hluboko do minulosti. Názvy plzeňských ulic do současnosti čítají velké množství změn. Také mnoho názvů plzeňských ulic a náměstí nese jméno nějaké osobnosti, která se k Plzni váže. Cílem této bakalářské práce je ucelit a zpřehlednit názvy plzeňských ulic.
Abstract in different language: The emergence of the oldest streets of Pilsen name reaches deep into the past. Names of streets in Pilsen currently comprising a large number of changes. Also many names Pilsen streets and squares named after a person who is bound to Pilsen. The aim of this thesis is to summarize and clarify the names of the streets of Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jiri Fort.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
Fort V.pdfPosudek vedoucího práce53,47 kBAdobe PDFView/Open
Fort O.pdfPosudek oponenta práce80,97 kBAdobe PDFView/Open
Fort.pdfPrůběh obhajoby práce18,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.