Title: Obecná reprezentace mimofunkčních charakteristik na komponentách
Other Titles: Application of Extra-functional Properties to Component Models
Authors: Šváb, Jan
Advisor: Ježek, Kamil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5481
Keywords: komponentově orientované programování;komponenta;komponentový model;mimofunkční charakteristiky;kompatibilita komponent;OSGi;CoSi
Keywords in different language: component-oriented programming;component;component model;extra-functional properties;compatibility of components;OSGi;CoSi
Abstract: S rozvojem komponentově orientovaného programování a používání komponent třetích stran se začaly objevovat požadavky na dodatečnou specifikaci rozhraní komponent pro ověření jejich kompatibility a zaměnitelnosti. Dodatečnou specifikací může být popis vlastností komponenty, tzv. mimofunkční charakteristiky. Úkolem této práce je navrhnout a implementovat nástroj, který umožní přiřazovat ke komponentám tyto mimofunkční charakteristiky.
Abstract in different language: With development of component-oriented programming and using third-party components for creating new software began to appear requirements on the extension specification of the interface components. The extension specification can be a description of properties of components, the so-called extra-functional properties. The goal of this work is to design and implement a tool that will assign to components these extra-functional properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPraceSvab.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
A080061Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce311,7 kBAdobe PDFView/Open
A080061Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce51,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.