Title: Systém pro vyhodnocování sportovní přípravy v judu
Other Titles: System for evaluating sports training in judo
Authors: Havlíček, Ondřej
Advisor: Mouček, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5501
Keywords: judo;Java;Swing;JasperReports;JFreeChart;databáze
Keywords in different language: judo;Java;Swing;JasperReports;JFreeChart;database
Abstract: Práce, Systém pro vyhodnocování sportovní přípravy v judu, se zabývá vývojem Java aplikace s vícevláknovým grafickým uživatelským rozhraním, která zpracovává data o sportovních testech a tréninkovém deníku. Aplikace pomáhá s vytvářením výstupů v pdf formátu. Práce popisuje vývoj aplikace od specifikace k distribuci a obecné způsoby hodnocení přípravy. Používá další frameworky jako JasperReports nebo JFreeChart a MySQL datábázi v datové vrstvě.
Abstract in different language: The thesis, System for Evaluating sports training in Judo, aims at developing a Java application with multithread graphical user interface, which manage Sport tests and Training dairy data. The application helps with creating outputs in pdf formats. The thesis describe evolution of the application from specification to distribution and general methods of evaluating training. Using another frameworks like JasperReports or JFreeChart and MySQL database in data layer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
A09B0231Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce141,92 kBAdobe PDFView/Open
A09B0231Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce52,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.