Název: Systém pro vyhodnocování sportovní přípravy v judu
Další názvy: System for evaluating sports training in judo
Autoři: Havlíček, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5501
Klíčová slova: judo;Java;Swing;JasperReports;JFreeChart;databáze
Klíčová slova v dalším jazyce: judo;Java;Swing;JasperReports;JFreeChart;database
Abstrakt: Práce, Systém pro vyhodnocování sportovní přípravy v judu, se zabývá vývojem Java aplikace s vícevláknovým grafickým uživatelským rozhraním, která zpracovává data o sportovních testech a tréninkovém deníku. Aplikace pomáhá s vytvářením výstupů v pdf formátu. Práce popisuje vývoj aplikace od specifikace k distribuci a obecné způsoby hodnocení přípravy. Používá další frameworky jako JasperReports nebo JFreeChart a MySQL datábázi v datové vrstvě.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis, System for Evaluating sports training in Judo, aims at developing a Java application with multithread graphical user interface, which manage Sport tests and Training dairy data. The application helps with creating outputs in pdf formats. The thesis describe evolution of the application from specification to distribution and general methods of evaluating training. Using another frameworks like JasperReports or JFreeChart and MySQL database in data layer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Final.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0231Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce141,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0231Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce52,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5501

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.