Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFiala, Dalibor
dc.contributor.authorHanke, Tomáš
dc.date.accepted2012-08-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:42:06Z-
dc.date.available2012-02-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:42:06Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier49905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5502
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problémen transformace dat ze služby Google Scholar do formátu XML. Analyzuje za jakých podmínek a jakými způsoby je možné tuto transformaci provést. Nejprve jsou popsány hlavní funkce služby Scholar a vysvětlen probém robotického přístupu k serverům Googlu. Dále je popsán HTTP protokol, který tvoří jeden z hlavních stavebních kamenů komunikace po internetu. Na závěr je detailně popsána vytvořená aplikace, její funkčnost a možnosti využití.cs
dc.format36 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectGooglecs
dc.subjectScholarcs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectHTTPcs
dc.subjectcitace literaturycs
dc.subjecttransformace datcs
dc.titleImport dat ze služby Google Scholar do formátu XMLcs
dc.title.alternativeImport of data from Google Scholar into XMLen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis deals with transforming data from Google Scholar to XML. It analyses methods and describes conditions for making this transformation possible and useful. At the beginning the Google Scholar and its main features are introduced. It also deals with problem how to cover up robotic accessing to the Google servers. Thesis also examines HTTP protocol which is one of the main parts of communication through the internet network and describes its characteristic features. The realization of the application is described in detail at the end and also workflow and online communication are outlined.en
dc.subject.translatedGoogleen
dc.subject.translatedScholaren
dc.subject.translatedXMLen
dc.subject.translatedHTTPen
dc.subject.translatedliterature citationen
dc.subject.translateddata transformationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dokumentaceBP.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
A09B0226Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce350,53 kBAdobe PDFView/Open
A09B0226Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce54,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.