Název: Implementace herních strategií
Další názvy: Game strategy implementation
Autoři: Pavlíček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Matoušek, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5519
Klíčová slova: herní strategie;hra;Othello;Reversi;TCP/IP;síťová komunikace;minimax;negamax;alfa-beta;Pascal
Klíčová slova v dalším jazyce: game strategy;game;Othello;Reversi;TCP/IP;network communication;minimax;negamax;alpha-beta;Pascal
Abstrakt: Tato práce zkoumá možnosti herních strategií. Hledá cesty, jak naučit počítač hrát specifickou hru. Pro tento účel byla vybrána desková hra pro dva hráče Othello (také známá jako Reversi). Byl vytvořen programový systém v jazyku ObjectPascal, který používá algoritmus negamax s alfa-beta prořezáváním jako implementaci herní strategie. Tento program implementuje tři typy hráčů: lidský, počítačový a síťový hráč. Síťový hráč využívá pro komunikaci TCP protokol.
Abstrakt v dalším jazyce: This work explores possibilities of the game strategies. It seeks for a way how to learn computers to play a specific game. For this purpose, the two players board game Othello was chosen (also known as Reversi). The software system was created in ObjectPascal language, which uses the negamax algorithm with alpha-beta pruning as the game strategy implementation. It implements three types of players: a human player, computer player and network player. The network player uses TCP protocol for the communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp-pavlicek.pdfPlný text práce741,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0006Kposudek.pdfPosudek vedoucího práce436,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0006Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5519

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.