Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodroužek, Ladislav
dc.contributor.authorPalmová, Hana
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:42:18Z
dc.date.available2010-11-04cs
dc.date.available2013-06-19T06:42:18Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-07-15
dc.identifier42470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5546
dc.description.abstractDiplomová práce mapuje zajímavé lokality regionu Kladensko-Slánsko s důrazem na místní region, t.j. obec Pchery a okolí. Zahrnuje geografické, přírodovědné i historické charakteristiky.Využívání regionálního principu je podpořeno návrhem Školní naučné stezky, jejíž atraktivity jsou shrnuty na 13 informačních panelech a ukázkami pracovních listů, her a dalších učebních činností, které využívají nashromážděné regionální informace a propojují je v mezipředmětových vztazích v komplexním pojetí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmístní regioncs
dc.subjectnaučná stezkacs
dc.subjectflóracs
dc.subjectkulturní památkycs
dc.subjectpřírodní památkycs
dc.subjectgeologický vývojcs
dc.subjectklíčové kompetencecs
dc.subjectočekávané výstupycs
dc.subjectŠkolní vzdělávací programcs
dc.subjectregionální výukacs
dc.subjectvědomosti a dovednostics
dc.subjecttýmová spoluprácecs
dc.subjectmezipředmětové vztahycs
dc.subjectpostojecs
dc.subjectosobnost žákacs
dc.subjectfaunacs
dc.titleVyužívání regionálního principu ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda na ZŠcs
dc.title.alternativeTaking odvantage of regional principle in the education area of the Human and nature at primary schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra biologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis maps the interesting sites of the region Kladno-Slaný, with emphasis on the local region, i.e., Pchery village and its surroundings. It includes geography, natural and historical characteristics. This school trail proposal is supported by use of the principle of regional, whose attractiveness are summarized in 13 information panels. There are sample worksheets, games and other learning activities, they are collected using regional information and they connect in a cross-curricular relationships in a comprehensive approach to educational area of Humans and Nature.en
dc.subject.translatedlocal regionen
dc.subject.translatednature trailen
dc.subject.translatedfloraen
dc.subject.translatedcultural monumentsen
dc.subject.translatednatural sightsen
dc.subject.translatedgeological evolutionen
dc.subject.translatedkey competenciesen
dc.subject.translatedexpected outcomesen
dc.subject.translatedSchool education programmeen
dc.subject.translatedregional educationen
dc.subject.translatedknowledge and skillsen
dc.subject.translatedteamworken
dc.subject.translatedcross-curricular linksen
dc.subject.translatedattitudesen
dc.subject.translatedpersonality pupilen
dc.subject.translatedfaunaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_koncept_1.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
Palmova ved.pdfPosudek vedoucího práce780,55 kBAdobe PDFView/Open
Palmova op.pdfPosudek oponenta práce770,71 kBAdobe PDFView/Open
Palmova.pdfPrůběh obhajoby práce594,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.