Title: Rozsivková flóra Židovy strouhy.
Other Titles: Diatoms of stream Židova strouha.
Authors: Kořínková, Vendula
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5547
Keywords: rozsivky;bacillariophyceae;sezónní dynamika;abundance druhů;saprobita
Keywords in different language: diatoms;bacillariophyceae;seasonal dynamics;abundance of species;saprobic of waters
Abstract: Výzkum Židovy storuhy probíhal od dubna do listopadu 2012. Na šesti lokalitách byly měřeny chemicko-fyzikální parametry vody. Dále byly sledovány změny rozsivkové flóry v průběhu vegetační sezóny a abundance jednotlivých druhů. Podle rozsivkového společenstva byl stanoven saprobní stupeň znečištění
Abstract in different language: The research of Židova strouha was explored from April to November 2011. The six locations were measured physico-chemical parameters of surface water. Further changes were observed diatomaceous flora during the growing season and abundance of species. According diatoms communities was determined saprobic degree of pollution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KORINKOVA.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova v.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova op.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova pr.pdfPrůběh obhajoby práce438,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.