Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabada, Ladislav
dc.contributor.authorPitrová, Miroslava
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2015-05-11T09:18:49Z
dc.date.available2011-11-24cs
dc.date.available2015-05-11T09:18:49Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-13
dc.identifier50337
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5553
dc.description.abstractPrimárním cílem práce byla deskripce a analýza komunální politiky ve Spolkové republice Německo. Hlavní pozornost byla věnována organizaci a fungování samosprávných jednotek v systému veřejné správy. Zajímalo nás, jak jsou v systému německé VS ukotveny nejnižší územně administrativní jednotky, obce. Jakou mají úlohu a jakou roli v systému sehrávají. Záměrem práce bylo postihnout uvedené téma z hlediska spolkové, zemské, ale zejména komunální úrovně a zasadit jej do prostředí tzv. nových a starých spolkových zemí.cs
dc.format311 s. (720 052)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSRNcs
dc.subjectkomunální politikacs
dc.subjectobeccs
dc.subjectspolkové zeměcs
dc.subjectSvobodný stát Bavorskocs
dc.subjectSvobodný stát Saskocs
dc.subjectdruhy komunálního uspořádánícs
dc.subjectveřejná správacs
dc.titleNěmecká komunální politika. Postavení obcí v rámci systému veřejné správy ve starých a nových spolkových zemíchcs
dc.title.alternativeGerman municipal politics. Status of municipalities within the public administration system in old and new federal republicsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe primary aim of this work was a description and analysis of municipal politics in the Federal Republic of Germany. The main attention was devoted to the organization and functioning of self-governing units. We were interested how the German system anchored municipalities - the lowest administrative territorial units in the public administration system. What is their function and role in the system. The aim of this work was to cover the given topic in terms of federal, provincial, but especially municipal level and to put it into the environment of the so-called new and old federal republics.en
dc.subject.translatedFederal republic of Germanyen
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedmunicipal politicsen
dc.subject.translatedfederal statesen
dc.subject.translatedFree state of Bavariaen
dc.subject.translatedFree state of Saxonyen
dc.subject.translatedforms of municipal organizationen
dc.subject.translatedpublic administrationen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Pitrova.pdfPlný text práce6,59 MBAdobe PDFView/Open
posudek-disertace-pitrova-II.docPosudek vedoucího práce75 kBMicrosoft WordView/Open
posudek_Pitrova_Cmejrek.docPosudek oponenta práce36 kBMicrosoft WordView/Open
Pitrova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce271,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.