Název: Experimenty s magnety: pro první stupeň základních škol
Další názvy: Experiments with Magnets for Primary School
Autoři: Zbránková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Kielbusová, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5557
Klíčová slova: motivace;výukové metody;experimenty s magnety;magnety;magnetické pole
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;educational methods;experiments with magnets;magnets;magnetic field
Abstrakt: V teoretické části diplomové práce se seznamujeme s magnety, magnetickým polem, magnetickým polem Země a s magnetickými látkami. Nalezneme zde i metody výuky magnetismu na prvním stupni základních škol, potřebnou motivaci žáků ve výuce, rozvíjené klíčové kompetence pomocí experimentů s magnety a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Praktická část diplomové práce obsahuje soubor jednoduchých experimentů s magnety pro žáky prvního stupně, pracovní list a popis realizace navržených experimentů a pracovního listu v praxi se žáky čtvrté třídy základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of this work introduces magnets, magnetic fields, Earth?s geomagnetic field and magnetic materials. It also contains methods concerning teaching magnetism during the first five grades of schooling, motivating children to learn, expanding the key knowledge using experiments with magnets and a separate topic about personality and social training. The practical part of this work contains a set of simple experiments with magnets for 1-5th graders, a worksheet and a description of the proposed experiments and a practical worksheet obtained from a group of 4th graders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zbrankova_Pavlina_P07702.pdfPlný text práce6,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zbrankova - ved..pdfPosudek vedoucího práce118,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zbrankova - opon.pdfPosudek oponenta práce147,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zbrankova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce45,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.