Title: Experimenty s magnety: pro první stupeň základních škol
Other Titles: Experiments with Magnets for Primary School
Authors: Zbránková, Pavlína
Advisor: Kielbusová, Zdeňka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5557
Keywords: motivace;výukové metody;experimenty s magnety;magnety;magnetické pole
Keywords in different language: motivation;educational methods;experiments with magnets;magnets;magnetic field
Abstract: V teoretické části diplomové práce se seznamujeme s magnety, magnetickým polem, magnetickým polem Země a s magnetickými látkami. Nalezneme zde i metody výuky magnetismu na prvním stupni základních škol, potřebnou motivaci žáků ve výuce, rozvíjené klíčové kompetence pomocí experimentů s magnety a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Praktická část diplomové práce obsahuje soubor jednoduchých experimentů s magnety pro žáky prvního stupně, pracovní list a popis realizace navržených experimentů a pracovního listu v praxi se žáky čtvrté třídy základní školy.
Abstract in different language: The theoretical part of this work introduces magnets, magnetic fields, Earth?s geomagnetic field and magnetic materials. It also contains methods concerning teaching magnetism during the first five grades of schooling, motivating children to learn, expanding the key knowledge using experiments with magnets and a separate topic about personality and social training. The practical part of this work contains a set of simple experiments with magnets for 1-5th graders, a worksheet and a description of the proposed experiments and a practical worksheet obtained from a group of 4th graders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbrankova_Pavlina_P07702.pdfPlný text práce6,18 MBAdobe PDFView/Open
Zbrankova - ved..pdfPosudek vedoucího práce118,16 kBAdobe PDFView/Open
Zbrankova - opon.pdfPosudek oponenta práce147,66 kBAdobe PDFView/Open
Zbrankova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce45,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.