Název: Komparace právní úpravy nekalé soutěže v médiích v rámci českého a britského právního řádu
Další názvy: Comparison of unfair competition in media in persuance of czech amd english legal system
Autoři: Biolková, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Packan, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5559
Klíčová slova: komparace;nekalá soutěž;média;reklama;české právo;anglické právo
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;unfair competition;media;advertisiment;czech law;english law
Abstrakt: Tato práce se snaží poskytnout čtenáři základní přehled týkající se nekalé soutěže v médiích, a to v oblasti reklamy. Jejím hlavním cílem je zjisit, zda tyto dvě právní úpravy jsou si podobné, popřípadě která je lepší. Práce je členěna do tří částí, z níž první část je věnována právu anglickému, druhá část je věnována právu českému. V poslední části jsou srovnávány obě tyto právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation endeavours to provide the reader with the basic overview of the legal framework for unfair competition in media relating to advertising in the Czech republic and Great Britain and. The main aim of this dissertation was to compare both legal system in a respect of unfair competition in media relating to adverting and to decide whether Czech legal system complies with English legal system or they are coincident.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace SaBIO.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Biolkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce651,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Biolkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce743,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Biolkova.pdfPrůběh obhajoby práce591,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5559

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.