Title: Komparace právní úpravy nekalé soutěže v médiích v rámci českého a britského právního řádu
Other Titles: Comparison of unfair competition in media in persuance of czech amd english legal system
Authors: Biolková, Sandra
Advisor: Packan, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5559
Keywords: komparace;nekalá soutěž;média;reklama;české právo;anglické právo
Keywords in different language: comparison;unfair competition;media;advertisiment;czech law;english law
Abstract: Tato práce se snaží poskytnout čtenáři základní přehled týkající se nekalé soutěže v médiích, a to v oblasti reklamy. Jejím hlavním cílem je zjisit, zda tyto dvě právní úpravy jsou si podobné, popřípadě která je lepší. Práce je členěna do tří částí, z níž první část je věnována právu anglickému, druhá část je věnována právu českému. V poslední části jsou srovnávány obě tyto právní úpravy.
Abstract in different language: This dissertation endeavours to provide the reader with the basic overview of the legal framework for unfair competition in media relating to advertising in the Czech republic and Great Britain and. The main aim of this dissertation was to compare both legal system in a respect of unfair competition in media relating to adverting and to decide whether Czech legal system complies with English legal system or they are coincident.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace SaBIO.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
Biolkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce651,07 kBAdobe PDFView/Open
Biolkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce743,74 kBAdobe PDFView/Open
Biolkova.pdfPrůběh obhajoby práce591,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.