Title: Fenomén s názvem poker aneb Gamblerství ve fraku
Other Titles: The phenomenon called poker or the Gambling in tails
Authors: Novotný, Petr
Advisor: Prunner, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5561
Keywords: patologické hráčství;gambler;gamblerství;poker;hazardní hra;závislost;zkřížené závislosti;prevence;legislativa
Keywords in different language: pathological gambling;gambler;gambling;poker;gambling;dependence;cross-dependence;prevention;legislation
Abstract: Problematika gamblerství je celosvětovým problémem. Tato práce se blíže zaměřuje na novodobý fenomén v této oblasti, kterým bezesporu hraní pokeru je. V této práci bude čtenář seznámen s propojením gamblerství v oblasti pokeru a s riziky vzniku patologického hráčství, společně s jeho následnými dopady. Naleznete zde též legislativní úpravu užívanou v České republice v oblasti hazardu, společně s konkrétními omezeními a regulacemi zasahujícími přímo do oblasti pokeru. Dále je zde kladen důraz na prevenci v této oblasti, společně s následnou léčbou v případě jejího selhání. Na konci této práce se pak zaměřujeme na vyhodnocení dat zkoumaného vzorku hráčů, na kterém si potvrzujeme teoretická tvrzení uvedená v této práci.
Abstract in different language: The gambling and problems regarding it represents nowadays a global phenomenon. This thesis is focused mainly on the currently progressive poker game. A close relation between the gambling, poker and the risk of a pathological gaming and its consequent effects is described here. There are some strict regulations on gambling especially on poker game in the Czech Republic. They are explained in this work. The emphasis is also placed on the prevention tasks and on the possible treatments in case of prevention failure. The author is in the final part evaluating an examined group of poker players that proves statements cited in the theoretical part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novotny_2012.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Novotny - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce955,27 kBAdobe PDFView/Open
Novotny-oponent.pdfPosudek oponenta práce834,44 kBAdobe PDFView/Open
Novotny Petr.pdfPrůběh obhajoby práce511,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.