Název: Sudoku jako nástroj rozvíjení kompetencí k řešení problémů
Další názvy: Sudoku as a tool for developing problem solving competencies
Autoři: Trymlová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5564
Klíčová slova: sudoku;klíčové kompetence;práce na tabuli;skupinová práce;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: sudoku;core competencies;working with blackboard;group work;worksheets
Abstrakt: Cílem diplomové práce na téma "Sudoku jako nástroj rozvíjení kompetencí k řešení problémů" je zjistit, jakými způsoby lze využít sudoku při vyučování matematiky u žáků druhého, třetího a čtvrtého ročníku základní školy a zároveň jaké kompetence a jakým způsobem je možné u dětí díky práci s touto hrou rozvíjet. V teoretické části práce je popsána hra sudoku a její historický vývoj. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé klíčové kompetence a způsoby jejich rozvíjení. V praktické části práce jsou podrobně představeny jednotlivé způsoby práce dětí s hrou sudoku a následně je zde popsán průběh mnou vyučovaných hodin v jednotlivých třídách, v nichž jsem sudoku zapojila. Na závěr jsou představeny způsoby, jimiž se sudoku zapojené do hodiny matematiky podílí na rozvíjení kompetencí nejen k řešení problémů u dětí prvního stupně základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The main scope of the diploma thesis named "Sudoku as a tool for developing problem solving competencies" is to find the ways of using sudoku during mathematic lessons in second, third and fourth grade of primary school. There are presented the competencies, which can be developed due to this game and also the ways of their improving. The history of the sudoku game and the core competencies are described in the theoretical part of the thesis. In practical part are introduced the individual ways of children´s work with the sudoku game and the process of lessons, where was the game included. In conclusion of the thesis are presented all competencies and concrete ways of their development during mathematic lessons of primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce16,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trymlova - ved..pdfPosudek vedoucího práce103,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek - Trymlova - opon..pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trymlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce86,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5564

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.