Název: Stavby v matematice 1. stupně
Další názvy: Buildings in mathematics first degree
Autoři: Melková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5565
Klíčová slova: Shodné zobrazení v rovině;shodné zobrazení v prostoru;symetrie;osová souměrnost;středová souměrnost;rovinná souměrnost;prostorová inteligence;prostorová představivost;řešitelská strategie;typologie staveb
Klíčová slova v dalším jazyce: Symmetrical display in plain;symmetrical display in space;symmetry;axial symmetry;central symmetry;planar symmetry;spatial imagination;spatial intelligence;investigation strategy;building typology
Abstrakt: Obsahem diplomové práce je zpracování experimentu při manipulaci s kostkami, který je prováděn s několika dětmi mladšího školního věku. Je analyzován z 28 staveb, které děti vytvořily. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části jsou vymezeny pojmy shodné zobrazení v rovině i v prostoru. Pro pochopení výzkumu je také důležitou definicí symetrie, která souvisí s pojmy osová souměrnost, středová souměrnost a rovinná souměrnost. Dále je věnována prostorové inteligenci a představivosti. Zabývá se jejím rozvojem prostřednictvím manipulace s předměty. Praktická část obsahuje analýzu experimentu. Cílem experimentu je popsat a klasifikovat řešitelské strategie a zjistit jaké typy staveb děti postavily. Zkoumá, zda a do jaké míry se u staveb objevuje symetrie a popisuje její druhy. Proměnnými parametry experimentu je věk žáků a počet těles používaných k manipulaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this diploma thesis is dealing with experiment by manipulation with cubes, which have been done with few kids of younger age. There are 28 buildings which were built and created by children, which were analyzed. Diploma thesis is divided in two main parts. In theoretical part the terms such as symmetrical display in surface or in space are determined. Also for good understanding of experiment, it is necessary to define symmetry, which is related to terms such as axial symmetry, central symmetry and planar symmetry. Furthermore this pat is related to special imagination and intelligence. It also deals with development of these two while manipulating with objects. The practical part contains the experiment itself and its analysis. The target of experiment is to describe and classify investigating strategies and find out which types of buildings the children built. The variable parameters are age of the children participants and number of objects used for manipulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Melkova.pdfPlný text práce20,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melkova - ved..pdfPosudek vedoucího práce96,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
X.Hodnoceni diplomove prace Andrey Melkove-1.pdfPosudek oponenta práce40,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melkova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce52,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.