Název: Ochrana životního prostředí v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
Další názvy: Protecting the environment in the educational field Man and the World of Work
Autoři: Malcátová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5580
Klíčová slova: životní prostředí;výukový projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: environment;educational project
Abstrakt: Diplomantka se ve své práci zaměří na ochranu životního prostředí jako jeden ze vzdělávacích cílů. Využije výukový projekt jako jednu z možností realizace tohoto cíle a vypracuje ukázku výukového projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on the environmental protection as one of the educational objectives. The writer will use an educational project as one possibility of the realization of this goal and will develop an educational demonstration project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivana Malcatova DP.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MalcatovaIMG-1.pdfPosudek vedoucího práce898,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcatova - opon..pdfPosudek oponenta práce127,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcatova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5580

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.