Název: Jak je vnímána profese předškolního pedagoga
Další názvy: How are pre-primary pedagogues percepted
Autoři: Michálková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5586
Klíčová slova: kompetence pedagogů MŠ;předškolní pedagog;předškolní vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: competency of pre-primary pedagogue;pre-primary pedagogue;pre-primary education
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je nástin problematiky vnímání předškolních pedagogů, se zaměřením na důležitost této profese v edukačním procesu. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první je obsažen stručný výklad toho, kdo je předškolní pedagog podle školské legislativy, co je obsahem jeho povolání a jaké je jeho platové ohodnocení podle příslušných dokumentů. Ve druhé části je definován průběh a zhodnocení výzkumné sondy, zjišťující jak profesi učitele/ky MŠ vnímá laická (nepedagogická) veřejnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with issue of perception of pre-primary pedagogues, with focus on importance of this profession during educational process. The work is divided into two basic sections. The first one contains a definition of pre-primary pedagogues according to school legislation, what is the subject of their profession, and what is their pay rate according to respective legal documents. The second section is dedicated to an exploratory study, that aims to uncover how uninitiated public perceive the profession of pre-primary pedagogues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michalkova Alena_BP.pdfPlný text práce492,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
michalkova VP.pdfPosudek vedoucího práce29,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
michalkova OP.pdfPosudek oponenta práce35,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
michalkova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5586

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.