Název: Školní zralost dítěte s ADHD
Další názvy: School readiness of a child with ADHD
Autoři: Navrátilová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Měchurová, Miroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5599
Klíčová slova: ADHD;porucha pozornosti;porucha aktivity;školní zralost;předškolní vzdělávání;diagnostika školní zralosti
Klíčová slova v dalším jazyce: ADHD;attention disorders;activity disorders;school readiness;preschool education;diagnostics of school readiness
Abstrakt: Má práce si klade za cíl zjistit úroveň školní zralosti a rozluštit klíče k zamezení pomluvám o neschopnosti dětí s poruchou ADHD nastoupit na základní školu a plnit povinnou školní docházku. První část je zaměřena na teoretické informace ohledně poruchy pozornosti ADHD a školní zralosti. Následující kapitola o předškolním vzdělávání je částečně teoreticky zaměřená svým obsahem na všeobecné informace o předškolním vzdělávání, a částečně praktického charakteru, kde se informace zaměřují na konkrétní navštívenou mateřskou školu. Čistě praktická je závěrečná část bakalářské práce, kde dochází již k přímé analýze školní zralosti dítěte.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis aims to identify the level of school readiness and to decipher clues to avoid gossip about the inability of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) to commence elementary school studies and to comply with compulsory school attendance. The first part focuses on theoretical information about ADHD deficit as regard to attention and school maturity. The following chapter is partly theoretical in content focused on general information on pre-school education, and partly practical in nature concentrated on one particular nursery school. Purely practical is the final part of this thesis oriented on a direct analysis of the child's school maturity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace MN 2.pdfPlný text práce747,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova M. PV.pdfPosudek vedoucího práce18,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova M. OP.pdfPosudek oponenta práce41,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova M. O.pdfPrůběh obhajoby práce11,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5599

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.