Title: Potřeby pěstounských rodin v Pardubickém kraji
Other Titles: Needs of foster families in the region Pardubice
Authors: Boháčová, Petra
Advisor: Mošna, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5607
Keywords: pěstounská péče;náhradní rodinná péče;náhradní rodina;rodina;rodiče a děti;služby pro pěstounské rodiny;potřeba
Keywords in different language: foster care;foster family;family;parents and children;service for foster families;need
Abstract: Bakalářská práce na téma Potřeby pěstounských rodin v Pardubickém kraji je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nás seznamuje s pěstounskou péčí obecně a je rozdělena do 6 kapitol: Rodina, historie pěstounské péče, formy pěstounské péče, vznik a zánik pěstounské péče, dávky pěstounské péče a organizace. V praktické části se zabýváme analýzou služeb v Pardubickém kraji a spokojeností pěstounských rodin s odbornou přípravou a následnými službami formou případové studie. Informace pro vypracování případové studie byly získány rozhovorem. Informace pro zpracování analýzy služeb jsou získána také z rozhovoru, dále z výročních zpráv a informací uvedených na webu
Abstract in different language: Bachelor thesis Needs of foster families in the region Pardubice is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is about the general foster care and is divided into 6 chapters: Family, History of foster care, Forms of foster care, Formation and termination of foster care, Benefits of foster care and Organizations. The practical part deals with analysis service in region Pardubice and satisfaction of foster families with professional preparation and follow-up services in form of case study. Informations for processing analysis of services was obtained by interwiew, annual reports and informations mentioned on the web.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potreby pestounskych rodin v Pardubickem kraji.pdfPlný text práce970,67 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova PV.pdfPosudek vedoucího práce12,96 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova OP.pdfPosudek oponenta práce52,31 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.