Název: Potřeby pěstounských rodin v Pardubickém kraji
Další názvy: Needs of foster families in the region Pardubice
Autoři: Boháčová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Mošna, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5607
Klíčová slova: pěstounská péče;náhradní rodinná péče;náhradní rodina;rodina;rodiče a děti;služby pro pěstounské rodiny;potřeba
Klíčová slova v dalším jazyce: foster care;foster family;family;parents and children;service for foster families;need
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Potřeby pěstounských rodin v Pardubickém kraji je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nás seznamuje s pěstounskou péčí obecně a je rozdělena do 6 kapitol: Rodina, historie pěstounské péče, formy pěstounské péče, vznik a zánik pěstounské péče, dávky pěstounské péče a organizace. V praktické části se zabýváme analýzou služeb v Pardubickém kraji a spokojeností pěstounských rodin s odbornou přípravou a následnými službami formou případové studie. Informace pro vypracování případové studie byly získány rozhovorem. Informace pro zpracování analýzy služeb jsou získána také z rozhovoru, dále z výročních zpráv a informací uvedených na webu
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis Needs of foster families in the region Pardubice is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is about the general foster care and is divided into 6 chapters: Family, History of foster care, Forms of foster care, Formation and termination of foster care, Benefits of foster care and Organizations. The practical part deals with analysis service in region Pardubice and satisfaction of foster families with professional preparation and follow-up services in form of case study. Informations for processing analysis of services was obtained by interwiew, annual reports and informations mentioned on the web.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Potreby pestounskych rodin v Pardubickem kraji.pdfPlný text práce970,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohacova PV.pdfPosudek vedoucího práce12,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohacova OP.pdfPosudek oponenta práce52,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohacova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5607

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.