Název: Péče o lidi s demencí v domovech se zvláštním režimem
Další názvy: Treatment of People with Dementia in the Special Treatment Houses
Autoři: Kučerová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5619
Klíčová slova: demence;kognitivní poruchy;paměť;komunikace;pozornost;problematické chování;aktivizace
Klíčová slova v dalším jazyce: dementia;cognitive disorders;memory;communication;awareness;problematic behaviour;activation
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo představit poskytované služby ve vybraných Domovech se zvláštním režimem. Klienty těchto zařízení jsou převážně osoby s nějakým typem demence. Při demenci dochází také ke ztrátě nebo snížení kognitivních funkcí. Mezi tyto funkce patří paměť, komunikace, pozornost, motorika, prostorové vnímání. Prováděla jsem kvalitativní výzkum, kde jsem použila čtyři metody - rozhovor s pracovníky Domovů, pozorování pracovního dne, analýzu dokumentů a kazuistiku klientů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor thesis was to introduce available services of selected Special treatment houses. The clients of these institutions are mostly mentally challenged people with the symptoms of dementia. Dementia causes a loss or an impairment of cognitive functions. These functions include memory, communication, awareness, motor skill, spatial perception. I made a qualitative research by using of four methods ? conversation with employees of Special treatment houses, observation of a working day, analysis of documents and casuistry of the clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - FINALNI PODOBA.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova PV.pdfPosudek vedoucího práce32,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova OP.pdfPosudek oponenta práce37,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova O.pdfPrůběh obhajoby práce7,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5619

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.