Název: Rozvíjení klíčových kompetencí na Základní škole praktické v Duchcově
Další názvy: Progress of pivotal competencies on Primary (practical) school in Duchcov
Autoři: Hoffmannová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5620
Klíčová slova: klíčové kompetence;lehké mentální postižení;rámcový vzdělávací program;rozvíjení;školní vzdělávací program;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: pivotal competencies;mild mental disability;framework educational program;developing;school educational program;education
Abstrakt: Tato práce se zabývá klíčovými kompetencemi tak, jak jsou zapracovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání - příloze upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a následně pak ve Školním vzdělávacím programu - EMIL. Práce je rozdělena do dvou oblastí. První, teoretická, za pomoci literárních zdrojů, ujasňuje základní pojmy, jako jsou klíčové kompetence, Rámcový vzdělávací program, lehké mentální postižení či vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Druhá, praktická část se zabývá zapracováním klíčových kompetencí do Školního vzdělávacího programu a zpracováním poznatků a údajů týkajících se rozvíjení klíčových kompetencí získaných různými průzkumnými metodami v Základní škole (praktické) v Duchcově, Školní 1 a jejich zhodnocením.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis addresses the pivotal competencies as Theky ar processed in the General educetional program for primary education - suplement for pupils with mild mental disabilities and susequently in the School educational program - EMIL. The fitst part, theoretical, with the help of literary sources, defines basic concepts such as pivotal competencies, General educational program, mild mental disability or education of pupils with mild mental disabilities. The second, practical part deals with the incorporation of pivotal competencies into the School curriculum and processing of knowledge of pivotal competencies acquired in different exploration methods in Primary school (practical) in Duchcov.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC212[1].pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoffmannova PV.pdfPosudek vedoucího práce35,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoffmannova OP.pdfPosudek oponenta práce36,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoffmannova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.