Title: Motivace žáků k předmětu Zbožíznalství na SOŠ a SOU Podbořany
Other Titles: Students motivation to learning Artickel knowlege
Authors: Fousová, Petra
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5621
Keywords: motivace;škola;učitel;výuka;zbožíznalství;žák
Keywords in different language: motivation;school;teacher;teaching;artickel knowlege;pupil
Abstract: Bakalářská práce s názvem Motivace žáků k předmětu Zbožíznalství je rozdělena na dvě části. Část teoretickou, ve které jsou zpracovány základní pojmy motivace. Praktická část se zabývá analýzou motivace na základě vyhodnocení výsledků získaných provedeným výzkumem na SOŠ a SOU Podbořany. Cílem předkládané bakalářské práce je zjistit, čím jsou žáci motivováni k předmětu Zbožíznalství s porovnáním motivace k jinému povinnému předmětu.
Abstract in different language: Bachelor thesis entitled Motivating students to the subject Artickel knowlege is divided into two parts. Theoretical, that are processed in the basic concepts of motivation. The practical part deals with the analysis of motivation based on evaluation results from research conducted at the SOS and SOU Podbořany. The aim of this thesis is to find out what the students are motivated to subject Artickel knowlege comparing motivation to another compulsory subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Petra Fousova.pdfPlný text práce303,45 kBAdobe PDFView/Open
fousova VP.pdfPosudek vedoucího práce26,75 kBAdobe PDFView/Open
fousova OP.pdfPosudek oponenta práce39,6 kBAdobe PDFView/Open
fousova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.