Title: Specifika trávení volného času u dětí a mládeže na Horažďovicku
Other Titles: Ways of leisure time spending of children and teenagers in Horažďovice region
Authors: Stulíková, Iveta
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5623
Keywords: volný čas;životní styl;zájmy;rodina;výchova;děti;mládež
Keywords in different language: leisure time;lifestyle;interests;family;education;chlildren;teen-agers
Abstract: Cílem teoretické části práce bude na základě odborné literatury vymezit pojem volný čas spolu s faktory, které ho nejvíce ovlivňují a to především u dětí a mládeže.Jako hlavní vlivy působící na způsob trávení molného času a životní styl dospívajících bude chrakterizována rodina, její funkce, poruchy těchto funkcí a prostředí, ve kterém vyrůstají. Ve výzkumné části budou poznatky z části teoretické aplikovány ve výzkumu u konkrétní cílové skupiny, tedy u dětí a mládeže na Horažďovicku. Výzkumu budou podrobeny hlavně jejich zájmy, způsob trávení volného času, příležitosti, které pro ralizaci svých zájmových aktivit mají a jejich nedostatky.
Abstract in different language: On the basis of literature, in the theoretical part of the work the term of leisure time will be defined together with main factors which influence leisure time mostly for children and teenagers. As a main factor which influences the way how teenagers spend their free time, a family will be defined together with its functions and disturbances and environment in which teenagers grow up. In a research part of this work, information from the theoretical part will be used in a research in a specific target group of children and teenagers in Horažďovice region. The research will be focused especially on their interests, the way of spending their leisure time, opportunities and shortage teenagers have for realisations of their interests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_stulikova.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Stulikova PV.pdfPosudek vedoucího práce39,2 kBAdobe PDFView/Open
Stulikova OP.pdfPosudek oponenta práce34,04 kBAdobe PDFView/Open
Stulikova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.