Title: Egon Erwin Kisch - "zuřivý reportér"
Other Titles: Egon Erwin Kisch - "the furious reporter"
Authors: Myslivcová, Gabriela
Advisor: Mehnert, Elke
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5643
Keywords: Egon Erwin Kisch;Praha;reportáž;analýza
Keywords in different language: Egon Erwin Kisch;Prague;reportage;analysis
Abstract: Cílem této práce je zmapování života a díla Egon Erwina Kische.První část práce se zaměřuje na život v Praze za dob E.E. Kische. Druhá část popisuje život E. E. Kische; původ, dětství, jeho studium a práci. Další část práce se zaměřuje na definici Reportáže; Reportáže E. E: Kische a znaky typické pro tzv. "Kischovskou reportáž". Další část je věnována Exilu, především Exilu za druhé světové války v Mexiku. Je zde popsána jeho činnost v Mexiku. V části nazvané: Reportáže z Ameriky, jsou rozebrána dvě díla: Americký ráj a objevy v Mexiku. Na tuto část navazuje poslední kapitola práce, která se zabývá samotným analyzováním jeho reportáží. Tyto reportáže pochází z knihy "Americký ráj", kterou sespsal Kisch po návratu ze Spojených států amerických.
Abstract in different language: The main aim of this Bachelor work is a mapping of the life of Ergon Erwin Kisch. The first part deals with the life in Prague in the time of Egon Erwin Kisch. The second part describes the life of E. E. Kisch; his origin, childhood, his studies and work. Next part describes a definition of reportage; reportages of E. E. Kisch and the typical characteristics of the so-called ?Kisch´s reportage?. Next part is devote to exile, mainly the Second World War in Mexico. Here are described his activities in Mexico. In this part, called Reportages from America, are described following two Books: Paradise America and Discoveries in Mexico. The first part is followed by the last part of the work, this part deals with analysis of his reportages. These reportages come from the book ?Paradise America?, these reportages wrote Kisch after his return from the United States of America.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
G. Myslivcova BP.PDFPlný text práce795,3 kBAdobe PDFView/Open
myslivcova_vp.pdfPosudek vedoucího práce170,36 kBAdobe PDFView/Open
myslivcova_op.pdfPosudek oponenta práce403,82 kBAdobe PDFView/Open
myslivcova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce101,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.