Název: Plánování výuky a její průběh na příkladu vyučování němčiny jako cizího jazyka na 3. Základní škole v Chebu
Další názvy: Lesson Planning and a Teaching Performance - Shown on an example of teaching German as a foreign language to children at the 3rd Primary School in Cheb
Autoři: Pažďorová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5645
Klíčová slova: vyučování;plánování výuky;organizační formy výuky;média ve výuce;role učitele;fáze výuky;3. Základní škola v Chebu;německý jazyk
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching;lesson planning;forms and organization of lessons;media used during lessons;role of teacher;phases of lesson;3rd Primary School in Cheb;german language
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá plánováním a průběhem vyučování. V první části této práce se objevují teoretické podklady pro plánování výuky. Ve druhé části se nacházejí konkrétní plány pro tři vyučovací hodiny německého jazyka v 5. třídě na 3. Základní škole v Chebu a také srovnání těchto plánů se skutečným průběhem hodin.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the lesson planning and the teacher´s performance. The first part of this thesis focuses on the theoretical methods and materials used for the lesson planning. The second part includes authentic plans of three lessons of German language. For comparison, the actual lessons performed in the fifth-grade class at the 3rd Primary School in Cheb, are also described along with the goals and achievements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KNJ) / Bachelor´s works (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pazdorova.pdfPlný text práce808,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pazdorova_vp.pdfPosudek vedoucího práce413,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pazdorova_op.pdfPosudek oponenta práce250,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pazdorova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce116,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.