Název: Frazeologizmy v německém hospodářském tisku
Další názvy: Idioms in German Business Press
Autoři: Nguyen Thi, Le Xuan
Vedoucí práce/školitel: Höppnerová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5653
Klíčová slova: Phraseologismen;Phraseologie;Wirtschaftssprache;Wirtschaftspresse
Klíčová slova v dalším jazyce: phraseologisms;Idiom;economic language;print marketing
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Frazeologismy v německém hospodářském tisku se zabývá výskytem frazeologismů v hospodářských rubrikách Prager Zeitung a časopisu PLUS. Práce se dělí na teoretickou a analytickou část.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis entitled Idioms in German Business press is concerned with the economic incidence of idioms in the economic sections of the magazine Prager Zeitung and PLUS. The work is divided into theoretical and analytical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LeXuan BP.pdfPlný text práce560,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lex_vp.pdfPosudek vedoucího práce416,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lex_op.pdfPosudek oponenta práce239,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lex_obh.pdfPrůběh obhajoby práce95,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.