Název: Morfologie, biologie a výskyt brouků čeledi Silphidae (Coleoptera) v různých biotopech v okolí města Blovice
Další názvy: Morphology, Biology and Occurrence of Beetles of Family Silphidae (Coleoptera) in Different Habitats around the City Blovice
Autoři: Říha, Petr
Vedoucí práce/školitel: Jízbová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5660
Klíčová slova: Zemní past;sezónní dynamika;mrchožrout;čeleď Silphidae;rod Nicrophorus
Klíčová slova v dalším jazyce: Pitfall;seasonal dynamics;scavenger;family Silphidae;genus Nicrophorus
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zjištění druhové rozmanitosti brouků čeledi Silphidae a na jejich sezónní dynamiku. V první části je popsána charakteristika sledovaného území. V části nazvané Metodika jsou uvedeny metody používané při sběru a determinaci brouků. V další části je popsáno rozšíření a morfologická charakteristika a následně pak charakteristika jednotlivých podčeledí. Praktická část obsahuje získaná data a jejich vyhodnocení v podobě tabulek a grafů. Na závěr práce jsou výsledky shrnuty.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the biodiversity of the family Silphidae beetles and their seasonal dynamics. The first part describes the characteristics of the monitored area. In the part Metodika are the methods used for collection and determination of beetles. The next part describes the distribution and morphological characteristics and subsequently the individual characteristics of subfamilies. The practical part contains the data and their evaluation are in the tables and graphs. At the conclusion, the results summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP -Petr Riha.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riha v.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riha op.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riha pr.pdfPrůběh obhajoby práce276,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5660

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.