Title: Morfologie, biologie a výskyt brouků čeledi Silphidae (Coleoptera) v různých biotopech v okolí města Blovice
Other Titles: Morphology, Biology and Occurrence of Beetles of Family Silphidae (Coleoptera) in Different Habitats around the City Blovice
Authors: Říha, Petr
Advisor: Jízbová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5660
Keywords: Zemní past;sezónní dynamika;mrchožrout;čeleď Silphidae;rod Nicrophorus
Keywords in different language: Pitfall;seasonal dynamics;scavenger;family Silphidae;genus Nicrophorus
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zjištění druhové rozmanitosti brouků čeledi Silphidae a na jejich sezónní dynamiku. V první části je popsána charakteristika sledovaného území. V části nazvané Metodika jsou uvedeny metody používané při sběru a determinaci brouků. V další části je popsáno rozšíření a morfologická charakteristika a následně pak charakteristika jednotlivých podčeledí. Praktická část obsahuje získaná data a jejich vyhodnocení v podobě tabulek a grafů. Na závěr práce jsou výsledky shrnuty.
Abstract in different language: The work is focused on the biodiversity of the family Silphidae beetles and their seasonal dynamics. The first part describes the characteristics of the monitored area. In the part Metodika are the methods used for collection and determination of beetles. The next part describes the distribution and morphological characteristics and subsequently the individual characteristics of subfamilies. The practical part contains the data and their evaluation are in the tables and graphs. At the conclusion, the results summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP -Petr Riha.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
Riha v.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Riha op.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Riha pr.pdfPrůběh obhajoby práce276,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.