Název: Koncepce informací o tropických plodinách v učebnicích a dětských encyklopediích
Další názvy: Concepts of information about tropic crop-plants in text books and children encyclopedia
Autoři: Čechová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5665
Klíčová slova: Tropické plodiny;publikace;terminologie;rýže;kokosovník;bambus
Klíčová slova v dalším jazyce: Tropical crops;publications;terminology;rice;cocos;bamboo
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení informací o tropických plodinách uvedených v učebnicích, dětských encyklopediích a dětských atlasech. V praktické části byla vypracována rešerše publikací, které byly vybrány tak, aby postihly dvě časová období. První je datováno od konce 19. století do konce druhé světové války. Druhé období od počátku 80. let 20. století do současnosti. V diskuzi jsem hodnotila informace, které byly zmiňovány ve sledovaných publikacích.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to evaluate information on tropical crops listed in textbooks, children's encyclopedias and children's atlases. In the practical part was prepared research publications that have been chosen to hit the two time periods. The first is dated from the late 19th century to the end of World War II. The second period from the early 80 the 20 century to the present. In the discussion I have evaluated the information that was mentioned in selected publications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cechova,K.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cechova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cechova op.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cechova.pdfPrůběh obhajoby práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.