Název: Řasová a sinicová flóra Výškovického potoka v Slavkovském lese
Další názvy: Algal flora of the brook Výškovický brook in the forest Slavkovský les
Autoři: Červená, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Vágnerová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5666
Klíčová slova: Bacillariophyceae;Výškovický potok;druhová diverzita;pH;vodivost;teplota;sezónní dynamika
Klíčová slova v dalším jazyce: Bacillariophyceae;Výškovický brook;species diversity;pH;conductivity;temperature;seasonal dynamics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá řasovou a sinicovou flórou Výškovického potoka. V práci je uveden soupis všech nalezených druhů, jejich diverzita a sezónní dynamika. Výsledky byly porovnány s výsledky výzkumů jiných lokalit, zabývajících se problematikou algologické flóry potoků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with algal and cyanobacterial flora of Výškovický brook. There is a list of all found species, their diversity and seasonal dynamics. The results were compared with results of other research sites dealing with the issues of Phycological flora brooks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Lucie Cervena.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervena v.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervena op.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervena pr.pdfPrůběh obhajoby práce614,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.