Název: Malakofauna Boleveckých rybníků v Plzni
Další názvy: Malacofauna of the Bolevec ponds in Pilsen
Autoři: Pražanová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5669
Klíčová slova: malakofauna;Bolevecké rybníky;měkkýši
Klíčová slova v dalším jazyce: malacofauna;Bolevec ponds;molluscs
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce byl inventarizační výzkum malakofauny v oblasti Boleveckých rybníků. Výzkum zde probíhal v letních a podzimních měsících roku 2011 a v únoru roku 2012. V celkem 16 lokalitách bylo nasbíráno 1580 měkkýšů. První část bakalářské práce je teoretická a je v ní charakterizován kmen měkkýši a oblast Boleveckých rybníků. V teoretické části je také popsána metodologie, která byla při této bakalářské práci použita. V druhé praktické části jsou popsány jednotlivé lokality a nalezené druhy měkkýšů. Dále jsou v této části zpracovány podrobné tabulky k jednotlivým lokalitám. Na závěr je uvedeno srovnání s některými předešlými výzkumy. Nejzajímavějšími nalezenými druhy jsou invazní druhy Potamopyrgus antipodarum a Physella acuta a původní druhy Planorbis carinatus a Cepaea nemoralis.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this work is the research of malacofauna within the area called Bolevecke rybniky. The research was realized from June 2011 to February 2012. Molluscs were collected in 16 localities. Totally, about 1580 molluscs were collected. The theoretical part describes researched area, used methods and general characteristics of sampled species. The practical part presents details about localities and collected species. In discussion, the most significant species ale evaluated. Their occurrence is compared with formerly published data in the Plzen area. The most significant species are as follows: invasive Potamopyrgus antipodarum and Physella acuta and native Planorbis carinatus and Cepaea nemoralis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska-prace.pdfPlný text práce70,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazanova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazanova op.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prazanova.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5669

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.