Title: Mykologický průzkum PR Dlouhý vrch v Českém lese
Other Titles: Mycological research of Nature reserve Dlouhý vrch in Český les
Authors: Sádlíková, Martina
Advisor: Kout, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5670
Keywords: houby;mykologie;Ascomycota;Basidiomycota;inventarizační průzkum
Keywords in different language: fungi;mycology;Ascomycota;Basidiomycota;inventory survey
Abstract: ématem bakalářské práce je inventarizační mykologický průzkum v přírodní rezervaci Dlouhý vrch. Cílem práce bylo vytvoři seznam nalezených a determinovaných druhů, jejich systematické zařazení, krátký popis makroskopických i mikroskopických znaků a ekologie jejich růstu.
Abstract in different language: The theme of this work is mycological inventory survey in Dlouhý vrchl Nature Reserve. The aim was to create a list of species found and shaped by, their systematic classification, a brief description of the macroscopic and microscopic signs of growth and ecology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SADLIKOVA_IPvPRDLOUHY VRCH.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Sadlikova ved.pdfPosudek vedoucího práce877 kBAdobe PDFView/Open
Sadlikova op.pdfPosudek oponenta práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Sadlikova.pdfPrůběh obhajoby práce1,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.