Název: Mykologický průzkum PR Dlouhý vrch v Českém lese
Další názvy: Mycological research of Nature reserve Dlouhý vrch in Český les
Autoři: Sádlíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kout, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5670
Klíčová slova: houby;mykologie;Ascomycota;Basidiomycota;inventarizační průzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: fungi;mycology;Ascomycota;Basidiomycota;inventory survey
Abstrakt: ématem bakalářské práce je inventarizační mykologický průzkum v přírodní rezervaci Dlouhý vrch. Cílem práce bylo vytvoři seznam nalezených a determinovaných druhů, jejich systematické zařazení, krátký popis makroskopických i mikroskopických znaků a ekologie jejich růstu.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work is mycological inventory survey in Dlouhý vrchl Nature Reserve. The aim was to create a list of species found and shaped by, their systematic classification, a brief description of the macroscopic and microscopic signs of growth and ecology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_SADLIKOVA_IPvPRDLOUHY VRCH.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadlikova ved.pdfPosudek vedoucího práce877 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadlikova op.pdfPosudek oponenta práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadlikova.pdfPrůběh obhajoby práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5670

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.