Název: Kudlanky (Mantodea) a problematika jejich chovu
Další názvy: Mantids (Mantodea) and problems of their keeping
Autoři: Benediktová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hradská, Ivana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5671
Klíčová slova: hmyz;kudlanky;chov
Klíčová slova v dalším jazyce: insecta;mMantodea;breeding
Abstrakt: Práce se zabývá chovem kudlanek (Insecta, Mantodea). V úvodní části jsou uvedeny základní informace o řádu Mantodea včetně stručných charakteristik jednotlivých čeledí. Popsány jsou morfologie, anatomie, způsoby obživy a rozmnožování kudlanek. Druhá část práce přináší obecné poznatky o podmínkách chovu kudlanek z dostupných literárních zdrojů. Třetí část je zaměřena na vlastní chovatelské zkušenosti autorky, které jsou v závěrečné diskusi srovnány s literárními informacemi .
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with the breeding of mantis species (Insecta, Mantodea). Basic information concernig the order Mantodea including short characteristics of particular families is given in the introductory part. Besides morphology, anatomy, living and reproduction of mantis species are described in this part. The second part deals with the general knowledge about breeding conditions available in pubblications. Author?s experiences with the mantis breeding are given in the third part. In the final discussion they are compared with the published information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Benediktova_BP_final.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benediktova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benediktova op.pdfPosudek oponenta práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benediktova.pdfPrůběh obhajoby práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5671

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.