Title: Kudlanky (Mantodea) a problematika jejich chovu
Other Titles: Mantids (Mantodea) and problems of their keeping
Authors: Benediktová, Lenka
Advisor: Hradská, Ivana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5671
Keywords: hmyz;kudlanky;chov
Keywords in different language: insecta;mMantodea;breeding
Abstract: Práce se zabývá chovem kudlanek (Insecta, Mantodea). V úvodní části jsou uvedeny základní informace o řádu Mantodea včetně stručných charakteristik jednotlivých čeledí. Popsány jsou morfologie, anatomie, způsoby obživy a rozmnožování kudlanek. Druhá část práce přináší obecné poznatky o podmínkách chovu kudlanek z dostupných literárních zdrojů. Třetí část je zaměřena na vlastní chovatelské zkušenosti autorky, které jsou v závěrečné diskusi srovnány s literárními informacemi .
Abstract in different language: The paper deals with the breeding of mantis species (Insecta, Mantodea). Basic information concernig the order Mantodea including short characteristics of particular families is given in the introductory part. Besides morphology, anatomy, living and reproduction of mantis species are described in this part. The second part deals with the general knowledge about breeding conditions available in pubblications. Author?s experiences with the mantis breeding are given in the third part. In the final discussion they are compared with the published information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benediktova_BP_final.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Benediktova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Benediktova op.pdfPosudek oponenta práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Benediktova.pdfPrůběh obhajoby práce1,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.