Název: Ruderální flóra a vegetace Karlových Varů
Další názvy: Ruderal Flora and Vegetation of Karlovy Vary
Autoři: Žampachová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5677
Klíčová slova: Karlovy Vary;ruderální;flóra;vegetace;invazní druhy
Klíčová slova v dalším jazyce: Karlovy Vary;ruderal;flora;vegetation;invasive species
Abstrakt: Cílem bylo podat obraz o ruderální flóře v Karlových Varech. Práce je zaměřena na centrální část města, která v sobě zahrnuje 5 městských čtvrtí. Zároveň bylo město rozděleno podle typu zástavby. Byl zpracován kompletní druhový soupis vyšších rostlin. Každý druh byl vyhodnocen mírou abundance podle Braun-Blanquetovy stupnice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim was to give a picture of the ruderal flora in Karlovy Vary. The work is focused on the central part of the city, which includes five city parts. The city was also divided according to type of buildings. It was made a complete inventory of generic higher plants. Each type of measure of abundance was evaluate according to Braun-Blanquet combined scale. The incidence of invasive plant species in the city was evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zampachova v.pdfPosudek vedoucího práce901,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zampachova op.pdfPosudek oponenta práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zampachova pr.pdfPrůběh obhajoby práce244,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5677

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.