Název: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve dvou rybnících: Malý Bolevecký rybník a Senecký rybník
Další názvy: The current status of the population of mussels (Bivalvia, Unionidae) in two fish ponds: Malý Bolevecký rybník, Senecký rybník
Autoři: Chaloupka, Marek
Vedoucí práce/školitel: Duras, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5679
Klíčová slova: mlži;Malý Bolevecký rybník
Klíčová slova v dalším jazyce: mollusca;Small bolevec pound
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývala výzkumem vodních měkkýšů v Bolevecké rybniční soustavě. Výzkum probíhal v lokalitách Malý bolevecký rybník a Senecký rybník v roce 2010-2011. Oba rybníky jsou významnou rekreační i rybolovnou lokalitou. Odběr mlžů byl prováděn ručně a potápěním na 1 nádech. Mlži byli hledáni v transektech pod vodou podél lana dlouhého 55 metrů. Při nálezu mlže se zaznamenala hloubka, vzdálenost od břehu, charakter substrátu a mlž byl změřen a determinován. V obou rybnících se nalezlo celkově 45 zástupců mlžů. Jedinci byli rozděleni do 3 druhů: Unio tumidus, Anodonta anatina a Anodonta cygnea.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis was dealing with the research of water molluscs in the Bolevec lake system. The research took place in the localities of Malý bolevecký rybník and Senecký rybník between 2010 and 2011. Both of these lakes are important recreation and fishing areas. The molluscs were collected manually and also while diving using one breath. The molluscs were searched for in the transects under the water along a rope 55 metres long. When a mollusc was found, the depth, the length from the bank and the character of the substratum were recorded and such a mollusc was measured and determined. Altogether 45 representatives of molluscs were discovered. The specimens were divides into three species: Unio tumidus, Anodonta anatina and Anodonta cygnea.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bp_Chaloupka.pdfPlný text práce10,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chaloupka ved.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chaloupka op.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chaloupka.pdfPrůběh obhajoby práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.