Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorChocholoušková, Zdeňkacs
dc.contributor.authorBezuchová, Markétacs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:47:22Z
dc.date.available2012-02-22cs
dc.date.available2013-06-19T06:47:22Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-20cs
dc.identifier50298cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5682
dc.description.abstractTato bakalářská práce byla zaměřena na studium ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazivní druhy na vymezeném území Stříbro 1 ? 2/4 a Stříbro 0 ? 2/3. Mapové listy představují část obce Malesice, které jsou 9. městským obvodem města Plzně. Bakalářská práce byla zadána pro školní rok 2010/ 2011 a samotná studie probíhala ve vegetačním období 2011. V mapovaném území bylo nalezeno celkem 279 druhů vyšších rostlin, z toho 28 druhů dřevin. Cílem studie bylo pořízení druhového soupisu rostlin v dané lokalitě (Příloha 1). Z druhového soupisu byla provedena analýza vybraných ekologických nároků jednotlivých druhů rostlin. Byla sledována původnost, životní formy, životní strategie a nároky na světlo, teplo a vlhkost rostlinných druhů. Invazních druhů rostlin se v dané lokalitě vyskytovalo celkem 10, z toho 2 druhy dřevin a 8 druhů bylin. Největší zastoupení vykazovaly trnovník akát (Robinia psedacacia), Třapatka srstnatá ( Rudbeckia hirta) a turanka kanadská (Conyza canadensis). Z druhů vzácných pro ruderální flóru byly zmapovány 2 druhy: prlina rolní (Lycopsis arvensis) a hulevník nejtužší (Sisymbrium strictissimum).cs
dc.format46cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectruderální flóracs
dc.subjectinvazní druhycs
dc.subjectmapové listycs
dc.subjectmapované územícs
dc.titleMapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Malesicích, mapové listy : Stříbro 1 - 2/4 a Stříbro 0 - 2/3cs
dc.title.alternativeMapping of ruderal Flora in Plzeň city - Plzeň Malesice, map grids: Stříbro 1 - 2/4 and Stříbro 0 - 2/3en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra biologiecs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis is focused on the study of ruderal flora with a special respect to invasive species on the mapped area Stříbro 1 ? 2/4 and Stříbro 0 ? 2/3. Mapped lists represent the part of the village Malesice which is 9th district of the city of Pilsen. The Bachelor thesis was assigned for the school year of 2010 ? 2011 and the study itself took place in the growing season of the year 2011. There were found 279 species of higher plants including 28 species of timber in the mapped area. The aim of the study was the acquisition of the list of vegetative species in the mapped area. (Attachment 1). The analysis of each vegetative species was based on the list. The originality, life forms, life strategies and ecological claims of vegetative species were examed. There were found 10 invasive species, there of were two species of threes and 8 species of herbs in the mapped area. The highest presence of Robinia pseudacacia, Rudbeckia hirta and Conyza canadensis was discoverd in the area. Two rare species occur in the mapped area: Lycopsis arvensis and Sisymbrium strictissimum.en
dc.subject.translatedruderal floraen
dc.subject.translatedinvasive speciesen
dc.subject.translatedmap listsen
dc.subject.translatedmapped areaen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka Marketa Bezuchova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezuchova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezuchova op.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezuchova.pdfPrůběh obhajoby práce958,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5682

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.