Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRanda, Miroslav
dc.contributor.authorMachačová, Veronika
dc.date.accepted2012-08-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:30Z-
dc.date.available2010-06-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:30Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-28
dc.identifier38297
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5685
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá historickým vývojem fotografie od nejzazších dochova-ných historických materiálů spojených s principem fotografie, až do rozkvětu fotografie v 50. letech minulého století. První část bakalářské práce se zabývá historickým vývojem fotografie v rozmezí od 3. stol. př. n. l. až do konce 18. stol. n. l. V této části práce je podrobně popsán fyzi-kální vývoj principu camery obscury, zjištění citlivosti některých chemických látek na světlo a první způsoby zobrazování využívající již zmíněnou metodu. Druhá část práce se zabývá vývojem fotografie v 19. století, všemi postupně vznikají-cími fotografickými metodami, vývojem fotografické techniky a také vývojem záznamo-vých materiálů. Třetí část práce se zabývá vývojem a zdokonalováním fotografických metod v první polovině 20. století, vedoucích k nejvěrnější možné podobě fotografovaného objektu. Čtvrtá část bakalářské práce se zabývá přímým vyzkoušením některých uvedených historických postupů v praxi.cs
dc.format80 s. (144 874 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotografiecs
dc.subjecthistorie fotografiecs
dc.subjectvývoj fotografiecs
dc.subjectzobrazovánícs
dc.subjectfotografické postupycs
dc.subjectfotografický filmcs
dc.subjectfotografické přístrojecs
dc.titleHistorie fotografie a fotografických metod do roku 1950 a ukázky některých používaných postupůcs
dc.title.alternativeHistory of photographing and of photogpraphic methods from year 1950 and samples of some methods used in this specialisationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra obecné fyzikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis deals with a historical progress of photos from the very first histo-rical materials leashed with the principle of pictures itself, till its boom in 50?s of the last century. The first part of my bachelor thesis is describing the historical progress from the 3rd century BC till the end of the 18th century AD. This part is also describing in detail the physical progress of camera obscura, finding out the sensitivity of certain chemicals to light and first imagining methods using the above mentioned technique. Second part deals with the progress of photos in the 19th century with all photographic methods, hardware and recording stuff. Third part deals with the progress of photographic methods during the first half of the 20th century leading to as real likeness of the subject on the photo as in real. The last part of the bachelor follows up some of the historical methods I used nowa-days.en
dc.subject.translatedphotosen
dc.subject.translatedhistory of photographyen
dc.subject.translatedphoto developmenten
dc.subject.translatedimagingen
dc.subject.translatedphotographic processesen
dc.subject.translatedphotographic filmen
dc.subject.translatedphotographic apparatusen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Machacova_P08B0501P.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
Machacova - ved..pdfPosudek vedoucího práce203,78 kBAdobe PDFView/Open
Machacova - opon..pdfPosudek oponenta práce154,88 kBAdobe PDFView/Open
Machacova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.