Název: Film ve výuce
Další názvy: Film in Education
Autoři: Brinza, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5688
Klíčová slova: film ve výuce;editace videa;didaktická aplikace;historie filmu;žánr ve filmu;audiovizuální software;autorský zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: film in education;video editation;didactic application;film history;film genres;audiovisual software;copyright law
Abstrakt: Tato práce se zabývá různými kritérii pro výběr hraných nedokumentárních filmů do krátké editované filmové ukázky, využitelné ve výuce. Dále je zde popsán konkrétní návod, jak tyto ukázky vytvářet a editovat. V závěru práce je prezentováno několik návrhů na různé aplikace těchto ukázek ve vyučování.
Abstrakt v dalším jazyce: The main focus of this thesis is on the different ways of creating a short edited movie extracts which are usable in education. It contains described step-by-step manual how to choose right movie, how to convert it into the avi file and edit this file into the form of a short movie extract. At the end of the thesis there can be found several suggested ways how to use these movie extracts in education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Film_ve_vyuce.pdfPlný text práce989,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brinza V.pdfPosudek vedoucího práce275,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brinza_O.pdfPosudek oponenta práce173,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brinza P.pdfPrůběh obhajoby práce28,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5688

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.