Název: Činohra v plzeňském divadle v letech 1948-1968
Další názvy: Drama in the pilsen theater since 1948 to 1968
Autoři: Hanzlíková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5689
Klíčová slova: Plzeň;divadlo;historie;činohra;1948-1968;socialistický realismus;Zdeněk Hofbauer;Luboš Pistorius;Václav Špidla;Jan Fišer;Svatoslav Papež;Jiří Kostka
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;theatre;history;drama;1948-1953;socialistic realism;Zdeněk Hofbauer;Luboš Pistorius;Václav Špidla;Jan Fišer;Svatoslav Papež;Jiří Kostka
Abstrakt: Tato práce nabízí ucelený pohled na vývoj a tvorbu plzeňské činohry v letech 1948-1968, systematicky ji charakterizuje a vyzdvihuje nejdůležitější body nejen z historie plzeňské činohry, ale i z historie plzeňského divadla, neboť obsahuje i četné informace z jeho dějin, které byly nutné pro zachování souvislostí. Studie také představuje několik významných osobností spojených s plzeňskou činohrou. Seznamuje nás s osobností Zdeňka Hofbauera, Luboše Pistoria, Václava Špidly, Jana Fišera, Svatoslava Papeže a Jiřího Kostky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis offers a complex view on the development and productivity of Pilsen drama in 1948-1968, gives a systematic characteristics and stresses the most important points not only from the history of Pilsen drama, but also from the history of Pilsen theatre as whole because it contains vast information on its history that was necessary for keeping the context.The study also presents several important personalities associated with the Pilsen drama.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Bc. Eva Hanzlikova, 2012.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlikova V.pdfPosudek vedoucího práce280,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlikova O.pdfPosudek oponenta práce932,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlikova P.pdfPrůběh obhajoby práce22,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5689

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.