Title: Činohra v plzeňském divadle v letech 1948-1968
Other Titles: Drama in the pilsen theater since 1948 to 1968
Authors: Hanzlíková, Eva
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5689
Keywords: Plzeň;divadlo;historie;činohra;1948-1968;socialistický realismus;Zdeněk Hofbauer;Luboš Pistorius;Václav Špidla;Jan Fišer;Svatoslav Papež;Jiří Kostka
Keywords in different language: Pilsen;theatre;history;drama;1948-1953;socialistic realism;Zdeněk Hofbauer;Luboš Pistorius;Václav Špidla;Jan Fišer;Svatoslav Papež;Jiří Kostka
Abstract: Tato práce nabízí ucelený pohled na vývoj a tvorbu plzeňské činohry v letech 1948-1968, systematicky ji charakterizuje a vyzdvihuje nejdůležitější body nejen z historie plzeňské činohry, ale i z historie plzeňského divadla, neboť obsahuje i četné informace z jeho dějin, které byly nutné pro zachování souvislostí. Studie také představuje několik významných osobností spojených s plzeňskou činohrou. Seznamuje nás s osobností Zdeňka Hofbauera, Luboše Pistoria, Václava Špidly, Jana Fišera, Svatoslava Papeže a Jiřího Kostky.
Abstract in different language: This thesis offers a complex view on the development and productivity of Pilsen drama in 1948-1968, gives a systematic characteristics and stresses the most important points not only from the history of Pilsen drama, but also from the history of Pilsen theatre as whole because it contains vast information on its history that was necessary for keeping the context.The study also presents several important personalities associated with the Pilsen drama.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bc. Eva Hanzlikova, 2012.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova V.pdfPosudek vedoucího práce280,27 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova O.pdfPosudek oponenta práce932,5 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova P.pdfPrůběh obhajoby práce22,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.