Název: Manželství u beduínského kmene Rualů: komparace beduínského manželství s manželstvím v soudobé islámské společnosti
Další názvy: Marriage of the Rwala Bedouins: Comparison between Bedouin Marriage and Marriage of Contemporary Islamic Society
Autoři: Grulich, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5690
Klíčová slova: beduíni;Rualové;Alois Musil;islámské manželství;reformy v islámu;islámské rodinné právo;Egypt;Tunisko;Pákistán;Libye;Sýrie;Saúdská Arábie;Irák
Klíčová slova v dalším jazyce: beduins;Rwala bedouins;Alois Musil;islamic marriage;reforms of islam;islamic family law;Egypt;Tunisia;Pakistan;Libya;Syria;Saudi Arabia;Iraq
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá komparací manželství u beduínského kmene Rualů a manželství v soudobé islámské společnosti. Studie má čtyři kapitoly. První kapitola se zaměřuje na popis manželství v islámu dle Koránu a hadíthů. Druhá kapitola popisuje manželství Rualů. Třetí kapitola si klade za cíl uvést reformy rodinného práva ve vybraných islámských zemích v průběhu 20. století. Čtvrtá kapitola se věnuje komparaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis tries to compare marriage of the Rwala bedouins with marriage of contemporary Islamic society. There is four chapters. The first chapter is aimed at description of marriage in Islam according to the Koran and hadíths. The second one describes marriage of the Rwala bedouins. The third one narrates about reforms of marriage law, which were applied in various Islamic states during the twentieth century. The fourth chapter compares all the information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_Vladimir Grulich.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grulich V.pdfPosudek vedoucího práce82,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grulich O.pdfPosudek oponenta práce60,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grulich P.pdfPrůběh obhajoby práce22,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5690

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.