Název: Život na středověkém hradě. Didaktická aplikace středověké každodennosti na příkladu hradu Loket
Další názvy: Life at a medieval castle. Didactic application of medieval everyday life using an example of the Loket castle
Autoři: Pazdiorová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Pleskačová, Iva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5693
Klíčová slova: středověk;Loket;hrad;projektové vyučování;vycházka
Klíčová slova v dalším jazyce: Loket;castle;middle ages;project teaching;walk
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá historií města Loket. Nabízím v této práci možnosti využití informací o Lokti při výuce na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část didaktickou. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj Lokte, osobnosti a pověsti tohoto malebného města a na vytyčení podstatných znaků středověkého života. V didaktické části jsou předloženy návrhy na konkrétní využití informací z teoretické části pro účely 1. stupně ZŠ. Zpracovala jsem na dané téma jednodenní projekt a vycházku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the history of town Loket. In the thesis I offer possibilities of using informations about town Loket in 1st degrese elementary education. The work is dividend into theoretical and didactic part. The theoretical part focuses on the historici development of Loket, its famous personalities, on legends of this picturesque town and on identification of Essentials elements of medieval life. In the didactic part there are proposals for concrete use of informations from the theoretical part for the purposes of 1st degrese elementary education. I elaborated a one-day project and a walking tour on this theme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zivot na stredovekem hrade. Didakticka aplikace stredoveke kazdodennosti na prikladu hradu Loket. Eva Pazdiorova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pazdiorova O.pdfPosudek vedoucího práce208,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Pazdiorova O.pdfPosudek oponenta práce208,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pazdiorova.pdfPrůběh obhajoby práce29,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.