Title: Život na středověkém hradě. Didaktická aplikace středověké každodennosti na příkladu hradu Loket
Other Titles: Life at a medieval castle. Didactic application of medieval everyday life using an example of the Loket castle
Authors: Pazdiorová, Eva
Advisor: Pleskačová, Iva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5693
Keywords: středověk;Loket;hrad;projektové vyučování;vycházka
Keywords in different language: Loket;castle;middle ages;project teaching;walk
Abstract: Diplomová práce se zabývá historií města Loket. Nabízím v této práci možnosti využití informací o Lokti při výuce na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část didaktickou. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj Lokte, osobnosti a pověsti tohoto malebného města a na vytyčení podstatných znaků středověkého života. V didaktické části jsou předloženy návrhy na konkrétní využití informací z teoretické části pro účely 1. stupně ZŠ. Zpracovala jsem na dané téma jednodenní projekt a vycházku.
Abstract in different language: This thesis describes the history of town Loket. In the thesis I offer possibilities of using informations about town Loket in 1st degrese elementary education. The work is dividend into theoretical and didactic part. The theoretical part focuses on the historici development of Loket, its famous personalities, on legends of this picturesque town and on identification of Essentials elements of medieval life. In the didactic part there are proposals for concrete use of informations from the theoretical part for the purposes of 1st degrese elementary education. I elaborated a one-day project and a walking tour on this theme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zivot na stredovekem hrade. Didakticka aplikace stredoveke kazdodennosti na prikladu hradu Loket. Eva Pazdiorova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Pazdiorova O.pdfPosudek vedoucího práce208,31 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Pazdiorova O.pdfPosudek oponenta práce208,31 kBAdobe PDFView/Open
Pazdiorova.pdfPrůběh obhajoby práce29,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.