Název: Výpravy za památkami Karlových Varů na 1.stupni ZŠ
Další názvy: Sightseeing tours in Karlovy Vary at primary school
Autoři: Pekařová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5694
Klíčová slova: Karlovy Vary;památky;místní region;vzdělávací programy;organizační formy;vycházky;vyučovací metody;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: Karlovy Vary;sights;local region;educational programs;organizational forms;walks;teaching methods;worksheets
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o vycházkách po památkách Karlových Varů na 1. stupni ZŠ a je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá učivem o místním regionu a jeho zastoupení ve vzdělávacích programech. Věnuje se také organizačním formám a vyučovacím metodám ve výuce prvouky a vlastivědy a podrobněji představuje karlovarské památky. Praktická část obsahuje několik námětů na vycházky po karlovarských památkách, z nichž jedna byla realizována v praxi. Vycházky jsou doplněny pracovními listy a náměty do dalších hodin.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with sightseeing tours in Karlovy Vary at primary school and consists of two parts. The theoretical part deals with local region in the primary education curriculum and its occurrence in educational programs. It also devotes organizational forms and teaching methods in education of science and homeland studies. It focuses on Carlsbad sights. The practical part contains several suggestions on Carlsbad sightseeing?s. One of them was implemented in practice. Sightseeing?s are supplemented with worksheets and some ideas for lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Anna Pekarova diplomova prace.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pekarova V.pdfPosudek vedoucího práce323,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pekarova O.pdfPosudek oponenta práce176,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pekarova P.pdfPrůběh obhajoby práce23,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5694

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.