Název: Didaktická aplikace dějin Nových Hradů na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Didactic application of history of Nové Hrady on primary school
Autoři: Houdková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5697
Klíčová slova: Nové Hrady;historie;kulturní památky;osobnosti;pověsti;Buquoyové;didaktická vycházka;pracovní list;projekt;exkurze
Klíčová slova v dalším jazyce: Nové Hrady;history;cultural monuments;persons;tales;Buquoy;didactic walk;worksheet;project;excursion
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na historický vývoj města Nové Hrady a jeho kulturních památek. Tato práce nabízí možnost využití informací ve výuce na 1.stupni základní školy. Je rozdělena na část teoretickou a část didaktickou. V části teoretické je zpracována historie, vývoj kulturních památek, osobnosti a pověsti tohoto krásného města a v části didaktické upozorňuji na to, jak lze vše využít pro účely prvního stupně základní školy a jak tyto informace děti uplatní. Věnuji se zde především jednodenní exkurzi Den v Novohradském hradě, která je zaměřena na historii hradu a život jeho majitelů. Je provázena pracovním listem.
Abstrakt v dalším jazyce: A graduation thesis is concentrated into historical development of the city of Nové Hrady and its cultural monuments. This thesis offers the possibility the of usány some information in teaching Primary school. It is divided into theoretical and didactical parts. The theoretical part is focused on history, development of cultural monuments, persons and legends of this beautiful town and in the didactical part I point out, how all can be used at Primary school and how children apply acquired information. I emphasize the one-day excursion called Day in the castle of Nové Hrady, which focuses on the history of the castle and life its owners. It is accompanied by students´ worksheet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2diplomova prace 8.pdfPlný text práce438,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdkova V.pdfPosudek vedoucího práce274,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdkova O.pdfPosudek oponenta práce177,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdkova P.pdfPrůběh obhajoby práce23,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.