Název: Mapa metod užitých při výuce na jazykových školách v Plzni
Další názvy: Applied Scholastics and Its Use in Teaching in Language School LITE Pilsen - Interaction Analysis
Autoři: Hron, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5725
Klíčová slova: výuka jazyků;alternativní metody výuky jazyků;LITE;aplikovaná scholastika;L. Ron Hubbard;analýza interakce
Klíčová slova v dalším jazyce: ESL and EFL teaching;alternative methods in language teaching;LITE;applied scholastics;L. Ron Hubbard;interaction analysis
Abstrakt: V této bakalářské práci si kladu za cíl představit metodu výuky na anglických jazykových školách LITE. Úvod teoretické části tvoří lingvistické pozadí jazykové výuky a srovnání strukturální a funkčně/pojmové metody a popsána jsou rovněž alternativní pedagogická hnutí praktivovaná v České republice. Představen je zakladatel myšlenky L. Ron Hubbard a jeho filozofický systém zvaný Aplikovaná skolastika. Praktická část práce se zabývá reálnou funkčností LITE výukového prostředí zkoumanou v roli pozorovatele a vyzkoušenou poté v experimentální hodině. Součásti experimentu byla i interakční analýza. Připojeny jsou dotazníky adresované řediteli LITE Plzeň a účastníkům experimentu jakož i doplňující vzorky z výzkumu
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my undergraduate thesis is to deal with the teaching method of LITE English schools. The theoretical part introduces linguistic background for grammar and language teaching in the terms of notional/functional opposed to structural approach and identifies alternative education movements akin to Applied Scholastics. L. Ron Hubbard the founder of the idea is introduced and his ideas compared to mainstream science. Practical part deals with the actual functionality of LITE teaching environment experienced as an observer and consequently proved in an experimental session. Interaction analysis of one experienced LITE lesson is also included. Questionnaires given to former students and LITE headmaster are attached as well as other additional research materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Daniel Hron BP.pdfPlný text práce890,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hron V.pdfPosudek vedoucího práce112,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hron O.pdfPosudek oponenta práce110,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hron.pdfPrůběh obhajoby práce35,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.